FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 152kWORD 58k
4.7.2016
PE585.385v01-00
 
B8-0944/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om den nye sportslige fare teknologisk doping


Dominique Bilde

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om den nye sportslige fare teknologisk doping  
B8-0944/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Europarådets konvention nr. 135, antidopingkonventionen,

–  der henviser til tillægsprotokollen til Europarådets konvention nr. 188, antidopingkonventionen,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at både den professionelle sport og amatørsporten fastslår, at der er sket en række forskellige udviklinger på det teknologiske plan i de seneste ti år;

B.  der henviser til, at der er indberettet mange tilfælde af, hvad der betragtes som "teknologisk doping", navnlig inden for cykelsporten, ved brug af en indbygget motor, men også inden for basketball, hvor bestemte sko muliggør et betydeligt bedre afsæt;

C.  der henviser til, at ingen europæisk lovgivning vedrørende bekæmpelse af doping nævner denne teknologiske doping;

1.  opfordrer Kommissionen til at medtage en undersøgelse af teknologisk doping i sit næste projekt med henblik på at inddæmme doping;

2.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at erkende, at teknologisk doping spiller en vigtig rolle i deres dopingbekæmpelsesprojekter;

3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne.

Juridisk meddelelse