RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 151kWORD 57k
4.7.2016
PE585.385v01-00
 
B8-0944/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


tehnoloogilise dopingu kui uue ohu kohta spordis


Dominique Bilde

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek tehnoloogilise dopingu kui uue ohu kohta spordis  
B8-0944/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Nõukogu konventsiooni nr 135 dopinguvastase võitluse kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Nõukogu konventsiooni nr 188 (dopinguvastase võitluse kohta) lisaprotokolli,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et professionaalses ja amatöörspordis on viimase aastakümne jooksul toimunud tehnoloogilises aspektis suur areng;

B.  arvestades, et on teateid arvukatest väidetava „tehnoloogilise dopingu“ juhtumitest, eelkõige jalgrattaspordis, kus kasutatakse sisseehitatud mootorit, kuid ka korvpallis, kus teatud jalatsid aitavad oluliselt kõrgemale hüpata;

C.  arvestades, et üheski Euroopa õigusaktis dopinguvastase võitluse kohta ei ole tehnoloogilist dopingut mainitud;

1.  palub, et komisjon uuriks oma järgmise dopinguteemalise projekti raames ka tehnoloogilist dopingut;

2.  soovib, et komisjoni ja liikmesriigid teadvustaksid oma dopinguvastastes projektides tehnoloogilise dopingu olulisust;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule ja liikmesriikidele.

Õigusalane teave