PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 237kWORD 60k
4.7.2016
PE585.385v01-00
 
B8-0944/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o tehnološkom dopingu kao novoj opasnosti u sportu


Dominique Bilde

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o tehnološkom dopingu kao novoj opasnosti u sportu  
B8-0944/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Konvenciju Vijeća Europe br. 135 protiv dopinga u sportu,

–  uzimajući u obzir Dodatni protokol uz Konvenciju Vijeća Europe br. 188 protiv dopinga u sportu,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da su u profesionalnom i amaterskom sportu u posljednjem desetljeću zabilježeni brojni tehnološki napredci;

B.  budući da su prijavljeni brojni slučajevi tzv. „tehnološkog dopinga”, pogotovo u biciklizmu zbog upotrebe ugrađenih motora, ali i u košarci zbog određenih tenisica koje omogućavaju bolji odraz;

C.  budući da se u europskom zakonodavstvu o sprečavanju dopinga nigdje ne spominje tehnološki doping;

1.  zahtijeva od Komisije da u svoj sljedeći projekt koji će se odnositi na doping uključi studiju o tehnološkom dopingu;

2.  potiče Komisiju i države članice da u okviru svojih programa za sprečavanje dopinga uzmu u obzir utjecaj tehnološkog dopinga;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću i državama članicama.

Pravna napomena