PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 386kWORD 60k
4.7.2016
PE585.385v01-00
 
B8-0944/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl naujo pavojaus, susijusio su technologinio dopingo vartojimu sporte


Dominique Bilde

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl naujo pavojaus, susijusio su technologinio dopingo vartojimu sporte  
B8-0944/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Tarybos antidopingo konvenciją Nr. 135,

–  atsižvelgdamas į Europos Tarybos antidopingo konvencijos Nr. 188 papildomą protokolą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi per pastarąjį dešimtmetį profesionaliame ir mėgėjiškame sporte pastebimi dideli technologiniai pokyčiai;

B.  kadangi yra nemažai atvejų, kai pranešama apie vadinamąjį technologinį dopingą, visų pirma dviračių sporte naudojant integruotą variklį, taip pat krepšinyje, kur tam tikri sportiniai bateliai sudaro galimybes greičiau pradėti judėti;

C.  kadangi jokiuose ES antidopingo teisės aktuose šis technologinis dopingas neminimas;

1.  prašo Komisijos į būsimą savo projektą, susijusį su dopingo vartojimu, įtraukti tyrimą dėl technologinio dopingo;

2.  ragina Komisiją ir valstybes nares įgyvendinant savo projektus, kuriais siekiama užkirsti kelią dopingo vartojimui, atkreipti dėmesį į svarbų technologinio dopingo vaidmenį;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai ir valstybėms narėms.

Teisinis pranešimas