ONTWERPRESOLUTIE
PDF 151kWORD 58k
4.7.2016
PE585.385v01-00
 
B8-0944/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over het nieuwe gevaar van technologische doping in de sport


Dominique Bilde

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het nieuwe gevaar van technologische doping in de sport  
B8-0944/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien Overeenkomst nr. 135 van de Raad van Europa ter bestrijding van doping,

–  gezien Aanvullend Protocol nr. 188 bij de Overeenkomst van de Raad van Europa ter bestrijding van doping,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de profsport en amateursport sinds het laatste decennium talloze technologische ontwikkelingen doormaken;

B.  overwegende dat talrijke gevallen van zogenaamde "technologische doping" zijn gemeld, met name in de wielersport middels het gebruik van ingebouwde motortjes, maar ook in het basketbal waar bepaalde schoenen een aanzienlijk voordeel bij het springen zouden bieden;

C.  overwegende dat in geen enkele Europese wetgeving inzake de bestrijding van doping deze technologische doping wordt vermeld;

1.  verzoekt de Commissie in haar volgende project inzake doping een studie over technologische doping op te nemen;

2.  moedigt de Commissie en de lidstaten aan zich bewust te worden van de belangrijke plaats die technologische doping in hun projecten ter bestrijding van doping inneemt;

3.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad en de lidstaten.

Juridische mededeling