PROJEKT REZOLUCJI
PDF 306kWORD 59k
4.7.2016
PE585.385v01-00
 
B8-0944/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie nowego zagrożenia dla sportu, jakim jest doping technologiczny


Dominique Bilde

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie nowego zagrożenia dla sportu, jakim jest doping technologiczny  
B8-0944/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając Konwencję Antydopingową Rady Europy nr 135,

–  uwzględniając Dodatkowy protokół nr 188 do Konwencji Antydopingowej Rady Europy,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w ostatnim dziesięcioleciu w sporcie zawodowym i amatorskim zaszły liczne zmiany technologiczne;

B.  mając na uwadze, że odnotowano liczne przypadki uznane za „doping technologiczny”, mianowicie w kolarstwie, dzięki zastosowaniu wbudowanego silnika, lecz także w koszykówce, dzięki butom, które mają umożliwiać znacznie większy wyskok;

C.  mając na uwadze, że w żadnych przepisach europejskich dotyczących zwalczania dopingu nie ma wzmianki o takim dopingu technologicznym;

1.  wzywa Komisję do włączenia badania nad dopingiem technologicznym do swojego kolejnego wniosku dotyczącego kontrolowania dopingu;

2.  zachęca Komisję i państwa członkowskie, aby w swoich projektach dotyczących zapobiegania dopingowi zwróciły uwagę na doping technologiczny;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie i państwom członkowskim.

Informacja prawna