PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 378kWORD 61k
4.7.2016
PE585.385v01-00
 
B8-0944/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la noul pericol al dopajului tehnologic în sport


Dominique Bilde

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la noul pericol al dopajului tehnologic în sport  
B8-0944/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere Convenția nr. 135 împotriva dopajului a Consiliului Europei,

–  având în vedere Protocolul adițional la Convenția nr. 188 împotriva dopajului a Consiliului Europei,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât în sportul profesionist și amator s-au înregistrat numeroase evoluții tehnologice în ultimul deceniu;

B.  întrucât au fost raportate numeroase cazuri considerate drept „dopaj tehnologic”, în special în ciclism, prin utilizarea motorului integrat, dar și în baschet, prin anumiți pantofi care ar permite ameliorarea semnificativă a detentei;

C.  întrucât niciun act legislativ al UE privind combaterea dopajului nu menționează acest dopaj tehnologic,

1.  solicită Comisiei să includă un studiu privind dopajul tehnologic în următorul său proiect care vizează combaterea dopajului;

2.  încurajează Comisia și statele membre să conștientizeze importanța dopajului tehnologic în proiectele lor de prevenire a dopajului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului și statelor membre.

Notă juridică