NÁVRH UZNESENIA
PDF 242kWORD 60k
4.7.2016
PE585.385v01-00
 
B8-0944/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o novom športovom nebezpečenstve technologického dopingu


Dominique Bilde

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o novom športovom nebezpečenstve technologického dopingu  
B8-0944/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na dohovor Rady Európy proti dopingu č.135,

–  so zreteľom na dodatkový protokol dohovoru Rady Európy proti dopingu č. 188,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže šport na profesionálnej, ako aj amatérskej úrovni zaznamenáva od minulého desaťročia technologické napredovanie;

B.  keďže boli nahlásené mnohé prípady považované za „technologický doping", a to najmä v cyklistike v prípade používania integrovaného motora, ale aj v basketbale, kde isté typy obuvi umožnili značné zlepšenie odrazu;

C.  keďže žiadne európske právne predpisy vzťahujúce sa na doping neuvádzajú technologický doping;

1.  žiada Komisiu a členské štáty, aby vo svojom ďalšom projekte zahrnuli štúdiu o technologickom dopingu s cieľom riadiť takýto doping;

2.  nabáda Komisiu a členské štáty, aby vo svojich projektoch o predchádzaní dopingu uznali dôležité postavenie technologického dopingu;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade a členským štátom.

Právne oznámenie