PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 373kWORD 59k
4.7.2016
PE585.385v01-00
 
B8-0944/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o tehnološkem dopingu kot novi nevarnosti v športu


Dominique Bilde

B8‑0944/2016 Predlog resolucije Evropskega parlamenta o tehnološkem dopingu kot novi nevarnosti v športu  

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Evropske konvencije proti dopingu v športu Sveta Evrope št. 135,

–  ob upoštevanju dodatnega protokola k Evropski konvenciji proti dopingu v športu Sveta Evrope št. 188,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker sta se profesionalni in ljubiteljski šport v preteklem desetletju na tehnološkem področju zelo razvila;

B.  ker so bili prijavljeni številni primeri „tehnološkega dopinga“, predvsem uporaba vgrajenega motorja v kolesarstvu, pa tudi v košarki, kjer naj bi nekateri čevlji omogočali boljši odriv;

C.  ker tehnološkega dopinga ne obravnava nobena evropska zakonodaja o preprečevanju dopinga;

1.  poziva Komisijo, naj v svoj prihodnji projekt za ureditev področja dopinga vključi študijo o tehnološkem dopingu;

2.  spodbuja Komisijo in države članice, naj pri svojih projektih za preprečevanje dopinga upoštevajo pomembno vlogo tehnološkega dopinga;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu in državam članicam.

Pravno obvestilo