FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 152kWORD 58k
4.7.2016
PE585.385v01-00
 
B8-0944/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om den nya faran med teknisk dopning inom idrotten


Dominique Bilde

Förslag till Europaparlamentets resolution om den nya faran med teknisk dopning inom idrotten  
B8-0944/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europarådets konvention nr 135 mot dopning,

–  med beaktande av tilläggsprotokollet till Europarådets konvention nr 188 mot dopning,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Både inom proffsidrott och amatöridrott har man fastställt en rad olika tekniska utvecklingar under de senaste tio åren.

B.  Det har rapporterats om många fall av s.k. teknisk dopning, särskilt inom cykling för att en inbyggd motor har använts, men även inom basket, där en viss typ av skor möjliggör avsevärt bättre hoppresultat.

C.  Det finns inte någon EU-lagstiftning mot dopning som skulle hänvisa till teknisk dopning.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inkludera en undersökning om teknisk dopning inom idrotten i sitt kommande projekt för att begränsa dopning.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att i sina projekt mot dopning ta hänsyn till den tekniska dopningens viktiga roll.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet och medlemsstaterna.

Rättsligt meddelande