NÁVRH UZNESENIA
PDF 249kWORD 61k
12.7.2016
PE585.387v01-00
 
B8-0946/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o žiadosti o väčšiu finančnú pomoc členským štátom pri vypracovaní kvalitných programov skríningu a prevencie rôznych druhov nádorov v súlade s usmerneniami Európskeho kódexu proti rakovine


Aldo Patriciello

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o žiadosti o väčšiu finančnú pomoc členským štátom pri vypracovaní kvalitných programov skríningu a prevencie rôznych druhov nádorov v súlade s usmerneniami Európskeho kódexu proti rakovine  
B8-0946/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na európsku stratégiu zdravia,

–  so zreteľom na dokument Komisie COM(2014)0584,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže podľa nedávnych štatistík významne rastie počet ľudí chorých na rakovinu v Európe;

B.  keďže podľa odhadov zomrie na starom kontinente ročne na 500 000 ľudí na nádor tráviaceho ústrojenstva;

C.  keďže k hlavným príčinám týchto úmrtí patrí nedostatok informácií, čo bráni včasnej liečbe choroby predtým, než sa stane príliš agresívna;

D.  keďže od roku 1987 existuje Európsky kódex proti rakovine, ktorý obsahuje rad jednoduchých rád, ktorých dodržiavaním sa znižuje riziko ochorenia;

E.  keďže prevencia a skríning zostávajú doteraz najúčinnejšími metódami na zníženie rizika úmrtia na rakovinu;

1.  vyzýva Komisiu, aby vyčlenila vyššiu finančnú pomoc členským štátom na vypracovanie kvalitných programov prevencie a skríningu rôznych druhov rakoviny.

 

Právne oznámenie