NÁVRH USNESENÍ
PDF 245kWORD 60k
12.7.2016
PE585.389v01-00
 
B8-0948/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o požadavku na vyvinutí většího úsilí na podporu překonání nerovností ve vzdělávacích systémech mezi městy a periferiemi s cílem podpořit rovné
a kvalitní vzdělávání


Aldo Patriciello

Návrh usnesení Evropského parlamentu o požadavku na vyvinutí většího úsilí na podporu překonání nerovností ve vzdělávacích systémech mezi městy a periferiemi
s cílem podpořit rovné a kvalitní vzdělávání
 
 
B8-0948/2016

Evropský parlament,

–   s ohledem na závěry Rady (2010/C 135/02),

–  s ohledem na sdělení Komise COM(2006)0481 v konečném znění,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že politika vzdělávání a odborné přípravy Evropské unie by měla všem občanům zajistit možnost obdržet kvalitní vzdělání;

B.  vzhledem k tomu, že vzdělávání a přístup ke kultuře umožňují získat znalosti a kompetence nezbytné pro definování a vybudování důstojné a z mnoha hledisek uspokojivé budoucnosti;

C.  vzhledem k tomu, že v různých vzdělávacích systémech dosud existují nerovnosti mezi městy a periferiemi;

D.  vzhledem k tomu, že přítomnost často marginalizovaných a strádajících subjektů na periferii je spojená s úrovní vzdělávání a následného nabytí znalostí, jež není srovnatelná se situací ve městech;

E.  vzhledem k tomu, že vytržení ze sociálního prostředí ovlivňuje školní výsledky a že se tento jev značně liší mezi různými členskými státy Evropské unie;

1.  vyzývá Komisi, aby zintenzivnila úsilí na podporu členských států při překonávání současných nerovností na svém území a na podporu rovného a kvalitního vzdělávání.

Právní upozornění