FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 154kWORD 58k
12.7.2016
PE585.389v01-00
 
B8-0948/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om anmodningen om en øget indsats for at overvinde ulighederne mellem uddannelsessystemerne i byer og randområder og således fremme retfærdig uddannelse af høj kvalitet


Aldo Patriciello

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om anmodningen om en øget indsats for at overvinde ulighederne mellem uddannelsessystemerne i byer og randområder og således fremme retfærdig uddannelse af høj kvalitet  
B8-0948/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets konklusioner (2010/C 135/02),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse COM(2006)0481,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at Den Europæiske Unions politik for uddannelse og erhvervsuddannelse bør garantere alle borgere mulighed for at nyde godt af undervisning af høj kvalitet;

B.  der henviser til, at uddannelse og adgang til kultur giver mulighed for at erhverve den viden og de færdigheder, der er nødvendige for at definere og opbygge en i alle henseender værdig og tilfredsstillende fremtid;

C.  der henviser til, at der i de forskellige uddannelsessystemer stadig findes uligheder mellem byer og randområder;

D.  der henviser til, at den hyppigt forekommende marginalisering og de vanskelige forhold, der gør sig gældende i randområderne, medfører et undervisningsniveau og dermed læringsniveau, der ikke er sammenligneligt med de niveauer, der opnås i byerne;

E.  der henviser til, at den sociale klasse, som eleverne tilhører, har indflydelse på deres resultater i skolen, og at denne indflydelse varierer betragteligt mellem EU-medlemsstaterne;

1.  opfordrer Kommissionen til at intensivere sine bestræbelser på at støtte medlemsstaterne i at overvinde de uligheder, der i øjeblikket findes i de forskellige områder, ved at fremme retfærdig uddannelse af høj kvalitet.

 

Juridisk meddelelse