PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 239kWORD 61k
12.7.2016
PE585.389v01-00
 
B8-0948/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o zahtjevu da se uloži veći napor u uklanjanje nejednakosti u obrazovnim sustavima između gradova i rubnih područja, čime se potiče ujednačeno i kvalitetno obrazovanje


Aldo Patriciello

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o zahtjevu da se uloži veći napor u uklanjanje nejednakosti u obrazovnim sustavima između gradova i rubnih područja, čime se potiče ujednačeno i kvalitetno obrazovanje  
B8-0948/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća (2010/C 135/02),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije COM(2006)0481 final,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da bi se u okviru politike obrazovanja i stručnog osposobljavanja Europske unije svim građanima trebao zajamčiti pristup kvalitetnom obrazovanju;

B.  budući da školovanje i dostupnost kulture omogućuju stjecanje znanja i vještina potrebnih kako bi se izgradila dostojanstvena i po mnogo čemu ispunjujuća budućnost;

C.  budući da još postoje razlike između obrazovnih sustava u gradovima i rubnim područjima;

D.  budući da obrazovanje pojedinaca u rubnim područjima koji su često marginalizirani i zapostavljeni podrazumijeva određen način podučavanja, te stoga i usvajanja gradiva, što je neusporedivo s kvalitetom obrazovanja u gradovima;

E.  budući da društvena pozadina utječe na školska postignuća i da se njezin utjecaj uvelike razlikuje između država članica Europske unije;

1.  poziva Komisiju da, promičući ujednačeno i kvalitetno obrazovanje, uloži više napora u pružanje podrške državama članicama u uklanjanju postojećih teritorijalnih nejednakosti u obrazovanju.

 

Pravna napomena