PROJEKT REZOLUCJI
PDF 309kWORD 62k
12.7.2016
PE585.389v01-00
 
B8-0948/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie wniosku o nasilenie działań na rzecz przezwyciężenia nierówności w systemach edukacyjnych między miastami i przedmieściami oraz propagowania w ten sposób wysokiej jakości nauczania na sprawiedliwych zasadach


Aldo Patriciello

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku o nasilenie działań na rzecz przezwyciężenia nierówności w systemach edukacyjnych między miastami i przedmieściami oraz propagowania w ten sposób wysokiej jakości nauczania na sprawiedliwych zasadach  
B8-0948/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając konkluzje Rady 2010/C 135/02,

–  uwzględniając komunikat Komisji COM(2006)0481 wersja ostateczna,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że polityka Unii Europejskiej w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego powinna zapewniać wszystkim obywatelom możliwość korzystania z wysokiej jakości kształcenia;

B.  mając na uwadze, że kształcenie i dostęp do kultury umożliwiają zdobywanie wiedzy i kompetencji niezbędnych do planowania i budowania godnej i zadowalającej z wielu punktów wiedzenia przyszłości;

C.  mając na uwadze, że w różnych systemach edukacyjnych widoczne są nadal nierówności między miastami a przedmieściami;

D.  mając na uwadze, że w związku z obecnością na obszarach przedmieść osób zmarginalizowanych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji poziom nauczania, a co za tym idzie – poziom wykształcenia, nie jest porównywalny z poziomem osiąganym w miastach;

E.  mając na uwadze, że pochodzenie społeczne ma wpływ na wyniki szkolne, a wpływ ten jest zróżnicowany wśród państw członkowskich Unii Europejskiej;

1.  zwraca się do Komisji o nasilenie działań w celu wspierania państw członkowskich w ich wysiłkach podejmowanych w celu przeciwdziałania nierównościom istniejącym obecnie na różnych obszarach, przy propagowaniu wysokiej jakości nauczania na sprawiedliwych zasadach.

 

Informacja prawna