PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 382kWORD 62k
12.7.2016
PE585.389v01-00
 
B8-0948/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la necesitatea de a depune eforturi mai mari pentru a promova eliminarea inegalităților dintre sistemele de învățământ din orașe și cele din zonele de periferie și pentru a încuraja astfel învățământul echitabil și de calitate


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la necesitatea de a depune eforturi mai mari pentru a promova eliminarea inegalităților dintre sistemele de învățământ din orașe și cele din zonele de periferie și pentru a încuraja astfel învățământul echitabil și de calitate  
B8-0948/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere concluziile Consiliului (2010/C 135/02),

–  având în vedere comunicarea Comisiei (COM(2006)0481),

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât politica Uniunii Europene în domeniul educației și formării profesionale ar trebui să garanteze că toți cetățenii pot beneficia de învățământ de calitate;

B.  întrucât educația și accesul la cultură fac posibilă dobândirea cunoștințelor și competențelor necesare pentru a concepe și a construi un viitor decent și satisfăcător din numeroase puncte de vedere;

C.  întrucât există încă disparități între diferitele sisteme de învățământ din orașe și din zonele de periferie;

D.  întrucât prezența persoanelor care de multe ori sunt marginalizate și dezavantajate în zonele de periferie atrage după sine un nivel de predare și, în consecință, de învățare care nu se poate compara cu cel asigurat în orașe;

E.  întrucât apartenența socială afectează rezultatele școlare, impactul variind considerabil între statele membre ale Uniunii Europene,

1.  solicită Comisiei să își intensifice eforturile menite să sprijine statele membre să depășească inegalitățile existente în prezent în diferite regiuni, promovând un învățământ echitabil și de calitate.

 

Notă juridică