PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 301kWORD 61k
12.7.2016
PE585.389v01-00
 
B8-0948/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o zahtevi po večjem prizadevanju za spodbujanje zmanjševanja neenakosti v izobraževalnih sistemih v mestih in na obrobju ter posledično spodbujanje pravičnega in kakovostnega izobraževanja


Aldo Patriciello

B8‑0948/2016 Predlog resolucije Evropskega parlamenta o zahtevi po večjem prizadevanju za spodbujanje zmanjševanja neenakosti v izobraževalnih sistemih v mestih in na obrobju ter posledično spodbujanje pravičnega in kakovostnega izobraževanja  

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta št. 2010/C 135/02,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije COM(2006)481,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker bi morala politika Evropske unije na področju izobraževanja in poklicnega usposabljanja zagotavljati možnost kakovostnega izobraževanja za vse državljane;

B.  ker izobraževanje in dostop do kulture omogočata pridobivanje znanj in spretnosti, pomembnih za začrtanje in izgradnjo dostojne prihodnosti, ki bo zadovoljiva na več ravneh;

C.  ker so v različnih izobraževalnih sistemih še vedno neenakosti med mesti in predmestji;

D.  ker raven poučevanja in posledično učenja v predmestjih zaradi prisotnosti subjektov, ki so pogosto odrinjeni in prikrajšani, ni primerljiva z ravnmi, doseženimi v mestih;

E.  ker družbena skupina, ki ji posameznik pripada, vpliva na učne rezultate, in ker se ta vpliv med državami članicami Evropske unije znatno razlikuje;

1.  poziva Komisijo, naj poglobi svoja prizadevanja za podporo državam članicam pri zmanjševanju sedanjih neenakosti med različnimi območji s spodbujanjem pravičnega in kakovostnega izobraževanja.

Pravno obvestilo