NÁVRH UZNESENIA
PDF 158kWORD 59k
18.7.2016
PE585.393v01-00
 
B8-0952/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o rozvoji konzumácie hmyzu a zdravotných rizikách


Dominique Bilde

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o rozvoji konzumácie hmyzu a zdravotných rizikách  
B8-0952/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže konzumácia hmyzu, nazývaná aj entomofágia, je veľmi rozšírenou praxou v niektorých častiach sveta (Afrika, Ázia, Latinská Amerika), kde je často súčasťou tradičnej potravinovej kultúry, a keďže táto prax sa rozvíja alebo sa môže rozvíjať v Európe;

B.  keďže hmyz predstavuje potenciálne nebezpečenstvo, najmä vzhľadom na skutočnosť, že hmyz a niektoré článkonožce obsahujú bežné alergény;

1.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby uvažovali o vypracovaní zoznamov jednotlivých druhov, ktoré možno konzumovať, a vymedzili rámec na chov a produkciu hmyzu a ich výrobkov predtým, ako sa objavia na európskom trhu, a obmedzili tak riziká pre ľudské zdravie;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s menami podpísaných poslancov Komisii, Rade a členským štátom.

Právne oznámenie