PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 386kWORD 60k
1.7.2016
PE585.397v01-00
 
B8-0956/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl kovos su suklastotų maisto produktų prekyba internete


Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl kovos su suklastotų maisto produktų prekyba internete  
B8-0956/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą 2010/C 341/03,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi žemės ūkio ir maisto produktų geografinės nuorodos nuo 1992 m. sudaro dalį Europos Sąjungos vystymosi politikos;

B.  kadangi SKVN ir SGN žymimi produktai, pagaminti unikaliu būdu suderinus gamtos ir žmogaus sukurtus veiksnius, yra aukščiausios kokybės Europos žemės ūkio produktai, gaminami laikantis griežtai apibrėžtų taisyklių, skirtų šiam sektoriui apsaugoti ir išvengti nesąžiningos praktikos;

C.  kadangi vis daugiau vartotojų SKVN ir SGN žymimus produktus perka internetu, kyla didelė rizika, kad jiems pasitaikys nusipirkti prastos kokybės produktą;

D.  kadangi pastaruoju metu buvo pasiekta susitarimų imtis veiksmų, kad tam tikros šio sektoriaus internete veiklą vykdančios įmonės ir bendrovės neplatintų suklastotų produktų, kurie gali būti žalingi sveikatai;

1.  ragina Komisiją sudaryti susitarimus su interneto bendrovėmis, kurių specializacija – prekių ženklų apsauga, kad būtų kovojama su nesąžininga suklastotų žemės ūkio maisto produktų pardavimo internete praktika, turinčia neigiamą poveikį tiek ekonomikai, tiek žmonių sveikatai.

Teisinis pranešimas