PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 384kWORD 60k
20.7.2016
PE585.398v01-00
 
B8-0957/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl plastiko išmetimo į jūrą


Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl plastiko išmetimo į jūrą  
B8-0957/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į SESV 3 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Direktyvą 2008/56/EB,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi jūrą teršiančios šiukšlės, ypač plastikas, yra vienas iš didžiausių pavojų jūros aplinkai ir pakrančių ekonomikos vystymuisi;

B.  kadangi nuo 1964 m. plastiko gamyba labai išaugo ir nepaisant to, kad tai novatoriškas komponentas, šiuo metu būtinas kasdieniame gyvenime, kad jis iširtų, turi praeiti dešimtmečiai, todėl neteisingas jo šalinimas gali turėti rimtų padarinių aplinkai;

C.  kadangi kai kurios aplinkos apsaugos organizacijos prašė, kad Europos Sąjunga nustatytų privalomą tikslą iki 2025 m. bent 50 % sumažinti jūrose esantį šiukšlių kiekį;

D.  kadangi reikia plėtoti mokslinius tyrimus šioje srityje ir jau parengtos tam tikros eksperimentinės priemonės, skirtos jūrų vandeniui valyti, kaip antai plūduriuojančios užtvaros arba saulės energija varomi laivai, galintys surinkti apie 22 milijonus plastiko per metus;

1.  ragina Komisiją remti specialią mokslinių tyrimų ir plėtros programą, kurios tikslas – sukurti technologijas, kuriomis būtų galima išvalyti jūras nuo kenksmingų medžiagų, siekiant sumažinti jų poveikį aplinkai ir ekonomikai.

Teisinis pranešimas