FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 155kWORD 58k
4.7.2016
PE585.399v01-00
 
B8-0958/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om fastställande av mekanismer för att stödja användning av drönare på små och medelstora jordbruksföretag


Aldo Patriciello

Förslag till Europaparlamentets resolution om fastställande av mekanismer för att stödja användning av drönare på små och medelstora jordbruksföretag  
B8-0958/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av förordning (EU) nr 1303/2013,

–  med beaktande av kommissionens meddelande COM(2014)0207,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Utvecklingen av jordbrukssektorn förutsätter att man utnyttjar innovativ teknik för att förbättra odlingarnas kvalitet.

B.  De regionala utvecklingsplanerna för perioden 2014–2020 är ett nyttigt styrmedel för att ge precisionsjordbruket ett uppsving och förvalta resurserna på ett effektivt sätt.

C.  Användningen av drönare eller fjärrstyrda luftfartyg kan bidra avsevärt till att förbättra jordbruksföretagens ekonomiska resultat.

D.  Enligt vissa studier kan noggrann insamling av uppgifter om växtskydd och bevattningssystemens funktion göra det möjligt att övervaka skördarna och säkerställa att miljöresurserna utnyttjas rationellt.

E.  Användningen av drönare kräver specifika investeringar och yrkesfärdigheter som är svåra att skaffa fram på små och medelstora jordbruksföretag.

F.  De små och medelstora jordbruksföretagen skulle ha stor nytta av att använda drönare.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fastställa mekanismer för att stödja användning av drönare inom jordbrukssektorn, framför allt på små och medelstora jordbruksföretag som fortfarande förhåller sig relativt skeptiskt till de fördelar som drönare kan medföra för deras produktion.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy