NÁVRH USNESENÍ
PDF 241kWORD 59k
4.7.2016
PE585.400v01-00
 
B8-0959/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o nebezpečí plošného používání insekticidů


Aldo Patriciello

Návrh usnesení Evropského parlamentu o nebezpečí plošného používání insekticidů  
B8-0959/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 191 a 193 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Evropská unie usiluje o ochranu občanů před chemickými látkami se silným dopadem na zdraví a na životní prostředí;

B.  vzhledem k tomu, že v současnosti je v Evropě velmi rozšířený asijský komár Aedes albopictus, který je přenašečem více než dvaceti typů různých onemocnění;

C.  vzhledem k tomu, že na rozdíl od domácího komára, který bodá pouze v nočních hodinách, je Aedes albopictus aktivní i ve dne, což vede ke stále rozšířenějšímu použití insekticidů, jimiž se postřikuje ve velkém množství;

D.  vzhledem k tomu, že masivní používání insekticidů, které navíc dospělé jedince Aedes albopictus nezlikvidují, má negativní dopad na druhy, jež je třeba chránit, jako jsou domácí i divoké včely, světlušky a motýli, a že požití postříkaného hmyzu poškozuje vývoj také u zvířat, jako jsou ptáci a ježci;

1.  vyzývá Komisi, aby v zájmu ochrany životního prostředí a lidského zdraví vymyslela informační kampaň upozorňující na nebezpečí, které představuje plošné používání insekticidů.

 

Právní upozornění