ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 448kWORD 60k
4.7.2016
PE585.400v01-00
 
B8-0959/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την επικινδυνότητα της αδιάκριτης χρήσης των εντομοκτόνων


Aldo Patriciello

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την επικινδυνότητα της αδιάκριτης χρήσης των εντομοκτόνων  
B8-0959/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 191 και 193 της ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σκοπό την προστασία των πολιτών, προφυλάσσοντας τους από χημικές ουσίες με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κουνούπι τίγρης απαντάται επί του παρόντος σε πολλές περιοχές στην Ευρώπη και αποτελεί την αιτία εκδήλωσης τουλάχιστον είκοσι μορφών διαφορετικών ασθενειών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε αντίθεση με τα κοινά κουνούπια που τσιμπάνε μόνο τις νυχτερινές ώρες, το κουνούπι τίγρης είναι ενεργό και κατά τη διάρκεια της ημέρας, γεγονός που απαιτεί μια πιο γενικευμένη χρήση των εντομοκτόνων που χρησιμοποιούνται σε μεγάλες ποσότητες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μαζική χρήση των εντομοκτόνων, μολονότι δεν σταματά το ενήλικο κουνούπι τίγρης, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό είδη που θα έπρεπε να προστατεύονται, όπως άγριες και εξημερωμένες μέλισσες, πυγολαμπίδες, πεταλούδες, καθώς και ότι η κατανάλωση των εντόμων από διάφορα είδη ζώων, όπως πουλιά και σκαντζόχοιροι, θέτει σε κίνδυνο την ανάπτυξή τους·

1.  καλεί την Επιτροπή να προετοιμάσει μια εκστρατεία ενημέρωσης σχετικά με την επικινδυνότητα της αδιάκριτης χρήσης των εντομοκτόνων, για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου