RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 147kWORD 58k
4.7.2016
PE585.400v01-00
 
B8-0959/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


insektitsiidide valimatu kasutamisega kaasnevate ohtude kohta


Aldo Patriciello

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek insektitsiidide valimatu kasutamisega kaasnevate ohtude kohta  
B8-0959/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 191 ja 193,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et Euroopa Liidu eesmärk on kaitsta kodanikke kemikaalide eest, millel on tugev mõju tervisele ja keskkonnale;

B.  arvestades, et aasia tiigersääsed on praegu Euroopas laialt levinud ning on ligikaudu 20 erineva haiguse leviku põhjustajaks;

C.  arvestades, et erinevalt kohalikest sääskedest, kes hammustavad üksnes öösiti, on aasia tiigersääsed aktiivsed ka päevasel ajal, mistõttu hakatakse üha enam kasutama suures koguses pihustatavaid insektitsiide;

D.  arvestades, et insektitsiidide laialdane kasutamine, mis paraku ei peata täiskasvanud aasia tiigersääski, mõjutab märkimisväärselt kaitsmist vajavaid liike, nagu kodu- ja metsmesilased, jaanimardikad, liblikad, ning nendest putukatest toitumine kahjustab ka selliste loomaliikide nagu linnud ja siilid arengut;

1.  kutsub komisjoni üles keskkonna ja inimeste tervise kaitsmise eesmärgil kavandama teavituskampaaniat ohu kohta, mida insektitsiidide valimatu kasutamine põhjustab.

Õigusalane teave