PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 147kWORD 58k
4.7.2016
PE585.400v01-00
 
B8-0959/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


hyönteismyrkkyjen tarpeettoman käytön vaaroista


Aldo Patriciello

Euroopan parlamentin päätöslauselma hyönteismyrkkyjen tarpeettoman käytön vaaroista  
B8-0959/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 191 ja 193 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin tavoitteena on suojella kansalaisia sellaisilta kemikaaleilta, joilla on voimakkaita vaikutuksia terveyteen ja ympäristöön;

B.  ottaa huomioon, että tiikerihyttynen on nykyisin laajalle levinnyt Euroopassa ja että se levittää noin kahtakymmentä eri sairautta;

C.  ottaa huomioon, että toisin kuin tavallinen hyttynen, joka pistää vain iltaisin ja öisin, tiikerihyttynen on aktiivinen myös päivisin, mikä johtaa siihen, että hyönteismyrkkyjen käyttö yleistyy ja että niitä käytetään runsaasti;

D.  toteaa, että hyönteismyrkkyjen massiivinen käyttö ei pysäytä tiikerihyttysiä, mutta sillä on merkittäviä vaikutuksia lajeihin, joita olisi suojeltava, kuten mehiläisiin ja kimalaisiin sekä tulikärpäsiin ja perhosiin ja että se vahingoittaa myös hyönteisiä syöviä eläinlajeja, kuten lintuja ja siilejä;

1.  kehottaa komissiota laatimaan ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi tiedotuskampanjan hyönteismyrkkyjen tarpeettoman käytön vaaroista.

Oikeudellinen huomautus