PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 153kWORD 60k
4.7.2016
PE585.400v01-00
 
B8-0959/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o rizicima prekomjerne upotrebe insekticida


Aldo Patriciello

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o rizicima prekomjerne upotrebe insekticida   
B8-0959/2016

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir članke 191. i 193. UFEU-a,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da je jedan od ciljeva Europske unije zaštititi građane od kemikalija koje imaju štetan učinak na zdravlje i okoliš;

B.  budući da je azijski tigrasti komarac trenutačno vrlo rasprostranjen u Europi i da je prijenosnik uzročnika čak dvadeset različitih vrsta bolesti;

C.  budući da je, za razliku od autohtonog komarca koji ljude bode samo noću, azijski tigrasti komarac aktivan i tijekom dana, što dovodi do sve češće upotrebe insekticida koje treba prskati u velikim količinama;

D.  budući da prekomjerna upotreba insekticida, iako ne zaustavlja odrasle jedinke azijskog tigrastog komarca, znatno utječe na vrste koje bi trebalo zaštititi, kao što su domaće i divlje pčele, krijesnice i leptiri, te budući da to ugrožava i razvoj životinjskih vrsta koje se njima hrane, kao što su ptice i ježevi;

1.  poziva Komisiju da pokrene informativnu kampanju o rizicima prekomjerne upotrebe insekticida radi zaštite okoliša i ljudskog zdravlja.

Pravna napomena