PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 386kWORD 59k
4.7.2016
PE585.400v01-00
 
B8-0959/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl pavojaus, kurį sukelia beatodairiškas insekticidų naudojimas


Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl pavojaus, kurį sukelia beatodairiškas insekticidų naudojimas  
B8-0959/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į SESV 191 ir 193 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi Europos Sąjunga siekia apsaugoti piliečius nuo cheminių medžiagų, darančių didelę įtaką sveikatai ir aplinkai;

B.  kadangi šiuo metu Europoje labai paplitęs Aedes albopictus uodas yra daugiau kaip dvidešimties skirtingų ligų sukėlėjas;

C.  kadangi, skirtingai nuo vietinių uodų, kurie gelia vakare ir naktį, Aedes albopictus uodas yra aktyvus ir dieną, ir dėl to nuolat didėja insekticidų, kurie purškiami dideliais kiekiais, naudojimas;

D.  kadangi itin gausus insekticidų naudojimas nesustabdo Aedes albopictus uodų plitimo, tačiau daro reikšmingą poveikį rūšims, kurios turėtų būti saugomos, pvz., naminėms ir laukinėms bitėms, jonvabaliams ir drugeliams, taip pat daro žalą vabzdžiais mintantiems gyvūnams, pvz., paukščiams ir ežiams;

1.  ragina Komisiją, siekiant apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą, parengti informuotumo didinimo kampaniją apie beatodairiško insekticidų naudojimo keliamus pavojus.

Teisinis pranešimas