REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 385kWORD 60k
4.7.2016
PE585.400v01-00
 
B8-0959/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par patvaļīgas insekticīdu lietošanas bīstamību


Aldo Patriciello

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par patvaļīgas insekticīdu lietošanas bīstamību  
B8-0959/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā LESD 191. un 193. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā Eiropas Savienības viens no mērķiem ir iedzīvotāju aizsardzība, pasargājot viņus no ķīmiskajām vielām, kuras spēcīgi ietekmē veselību un vidi;

B.  tā kā Āzijas tīģerodi pašlaik ir plaši izplatīti Eiropā un tie var izraisīt saslimšanu ar līdz pat divdesmit dažādām slimībām;

C.  tā kā pretēji autohtonajiem dzēlējodiem, kuri dzeļ tikai nakts stundās, Āzijas tīģerods ir aktīvs arī dienas laikā, kas veicina to, ka arvien plašāk tiek izmantoti insekticīdi, tos izsmidzinot lielos daudzumos;

D.  tā kā apjomīgā insekticīdu izmantošana, kas turklāt neaptur pieaugušos Āzijas tīģerodus, bet būtiski kaitē sugām, kuras būtu jāsaglabā, piemēram, mājas un savvaļas bites, Luciolinae apakšdzimtas spīdvaboles un tauriņi, un kuras kļūstot par dzīvnieku, piemēram, putnu un ežu, barību, kaitē arī to attīstībai,

1.  aicina Komisiju ar mērķi aizsargāt vidi un iedzīvotāju veselību izstrādāt informatīvu kampaņu par apdraudējumu, ko rada patvaļīga insekticīdu izmantošana.

Juridisks paziņojums