ONTWERPRESOLUTIE
PDF 153kWORD 58k
4.7.2016
PE585.400v01-00
 
B8-0959/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over het gevaar van insecticidengebruik zonder onderscheid


Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het gevaar van insecticidengebruik zonder onderscheid   
B8-0959/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien de artikelen 191 en 193 van het VWEU,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de Europese Unie de burgers wil beschermen door ze te behoeden voor chemische stoffen met een grote impact op de gezondheid en het milieu;

B.  overwegende dat de tijgermug momenteel in Europa erg verspreid is en het ontstaan veroorzaakt van minstens twintig verschillende ziektetypen;

C.  overwegende dat de tijgermug, in tegenstelling tot de inheemse mug, die alleen toeslaat in de nachtelijke uren, ook actief is overdag, hetgeen ertoe leidt dat steeds meer gebruik wordt gemaakt van insecticiden, die in grote hoeveelheden worden gesproeid;

D.  overwegende dat het massale gebruik van insecticiden volwassen tijgermuggen niet tegenhoudt, maar aanzienlijke gevolgen heeft voor soorten die beschermd moeten worden, bijvoorbeeld tamme en wilde bijen, vuurvliegen en vlinders, en dat insecten die worden gegeten door bepaalde diersoorten, bijvoorbeeld vogels en egels, ook schadelijk zijn voor de ontwikkeling van deze laatsten;

1.  verzoekt de Commissie een informatiecampagne te ontwerpen over het gevaar van een insecticidengebruik zonder onderscheid, voor het behoud van het milieu en de menselijke gezondheid.

Juridische mededeling