PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 378kWORD 61k
4.7.2016
PE585.400v01-00
 
B8-0959/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la pericolul utilizării nediferențiate a insecticidelor


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la pericolul utilizării nediferențiate a insecticidelor  
B8-0959/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolele 191 și 193 din TFUE,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Uniunea Europeană urmărește să-și protejeze cetățenii de substanțele chimice cu un impact mare asupra sănătății și mediului;

B.  întrucât țânțarul-tigru asiatic este în prezent foarte răspândit în Europa, provocând apariția a aproximativ douăzeci de tipuri diferite de boli;

C.  întrucât, spre deosebire de țânțarii indigeni care acționează doar noaptea, țânțarul-tigru asiatic este activ și în timpul zilei, ceea ce conduce la o utilizare din ce în ce mai generalizată a insecticidelor, pulverizate în cantități mari;

D.  întrucât utilizarea masivă a insecticidelor, pe lângă faptul că nu elimină țânțarii-tigru adulți, afectează în mod semnificativ speciile care ar trebui protejate, cum ar fi albinele domestice sau sălbatice, licuricii și fluturii; întrucât ingerarea insectelor de către unele specii animale, cum ar fi păsările sau aricii, dăunează dezvoltării acestora;

1.  invită Comisia să realizeze o campanie de informare privind pericolul utilizării nediferențiate a insecticidelor, în vederea protejării mediului și a sănătății umane.

Notă juridică