NÁVRH UZNESENIA
PDF 242kWORD 60k
4.7.2016
PE585.400v01-00
 
B8-0959/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o nebezpečenstve plošného používania insekticídov


Aldo Patriciello

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o nebezpečenstve plošného používania insekticídov  
B8-0959/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 191 a 193 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európska únia sa usiluje o ochranu občanov pred chemickými látkami so silným vplyvom na zdravie a na životné prostredie;

B.  keďže v súčasnosti je v Európe veľmi rozšírený ázijský komár, ktorý je prenášačom viac ako dvadsiatich typov rôznych ochorení;

C.  keďže na rozdiel od domáceho komára, ktorý bodá iba v nočných hodinách, je ázijský komár aktívny aj cez deň, čo vedie k stále rozšírenejšiemu použitiu insekticídov, ktorými sa postrekuje vo veľkom množstve;

D.  keďže masívne používanie insekticídov, ktoré navyše dospelé jedince ázijského komára nezlikvidujú, má negatívny vplyv na druhy, ktoré treba chrániť, ako sú domáce aj divoké včely, svetlušky a motýle, a požívanie postriekaného hmyzu poškodzuje vývoj zvierat, ako sú vtáky a ježkovia;

1.  vyzýva Komisiu, aby v záujme ochrany životného prostredia a ľudského zdravia vytvorila informačnú kampaň upozorňujúcu na nebezpečenstvo, ktoré predstavuje plošné používanie insekticídov.

Právne oznámenie