FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 154kWORD 57k
4.7.2016
PE585.400v01-00
 
B8-0959/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om faran med en urskillningslös användning av insektsbekämpningsmedel


Aldo Patriciello

Förslag till Europaparlamentets resolution om faran med en urskillningslös användning av insektsbekämpningsmedel  
B8-0959/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artiklarna 191 och 193 i EUF-fördraget,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU har som mål att skydda medborgarna från kemiska ämnen med stor hälso- och miljöpåverkan.

B.  Tigermyggan är för närvarande mycket spridd i Europa och den orsakar ett tjugotal olika sjukdomar.

C.  Till skillnad från den inhemska myggan som bara biter på kvällar och nätter är tigermyggan aktiv också på dagen, vilket leder till allt större användning av insektsbekämpningsmedel.

D.  En storskalig användning av insektsbekämpningsmedel stoppar inte vuxna tigermyggor men påverkar i hög grad arter som bör skyddas, såsom honungsbin och vilda bin, eldflugor och fjärilar och skadar också djurarter som äter insekter, t.ex. fåglar och igelkottar.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en informationskampanj om faran med en urskillningslös användning av insektsbekämpningsmedel för att skydda miljön och människors hälsa.

Rättsligt meddelande