ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 455kWORD 61k
4.7.2016
PE585.401v01-00
 
B8-0960/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно достъпността на незрящите граждани до произведенията на изкуството


Алдо Патричело

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно достъпността на незрящите граждани до произведенията на изкуството  
B8-0960/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 26 от Европейската харта за основните права,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Европейският съюз полага усилия за отстраняване на пречките за участието на лицата с увреждания в културния живот;

Б.  като има предвид, че поради трудностите във възприемането, които срещат, незрящите граждани или тези с намалено зрение всеки ден трябва да се справят със ситуации, които правят невъзможна пълната достъпност до дейностите, предоставени на останалите потребители;

В.  като има предвид, че брайловото писмо и моделите в умален мащаб позволяват на лицата с увреждане в зрението да възприемат произведения на изкуството, тъй като както системата с клетките, така и научното възпроизвеждане в умален мащаб на произведенията позволява възприемането дори на малките детайли;

Г.  като има предвид, че по време на обиколката с екскурзовод специализираните екскурзоводи могат да предоставят допълнителна информация не само относно стиловите и илюстративните аспекти на произведенията, но и относно емоциите и чувствата на техния автор;

1.  изисква от Комисията да предвиди наличието във всеки музей на специализирани екскурзоводи или туристически обиколки с чувствителни на докосване източници на информация с цел да се улесни достъпността до произведенията на изкуството от страна на лицата с увреждане в зрението.

Правна информация