NÁVRH USNESENÍ
PDF 242kWORD 59k
4.7.2016
PE585.401v01-00
 
B8-0960/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o využitelnosti uměleckých děl pro nevidomé občany


Aldo Patriciello

Návrh usnesení Evropského parlamentu o využitelnosti uměleckých děl pro nevidomé občany  
B8-0960/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 26 Listiny základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Evropská unie usiluje o odstranění překážek omezujících účast osob se zdravotním postižením na kulturním životě;

B.  vzhledem k tomu, že nevidomí či slabozrací občané musejí vzhledem k existujícím percepčním bariérám dennodenně čelit situacím, které jim znemožňují plně těžit z činností, které jsou dostupné pro ostatní účastníky;

C.  vzhledem k tomu, že díky Braillovu písmu a zmenšeným modelům může mít osoba se zrakovým postižením z uměleckého díla prožitek, neboť jak systém mřížek, tak zmenšené vědecké reprodukce děl umožňují vnímat i nepatrné detaily;

D.  vzhledem k tomu, že specializovaní průvodci mohou k dílu během komentované prohlídky podat výklad, a to nejen ze stylistického a ikonografického hlediska, ale také pokud jde o emoce a pocity toho, kdo dané dílo vytvořil;

1.  žádá Komisi, aby zajistila, aby bylo každé muzeum vybaveno hmatovými stezkami nebo specializovanými průvodci, kteří by měli občanům se zrakovým postižením pomoci těšit se z uměleckých děl, jež mají být obdivována.

Právní upozornění