FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 153kWORD 58k
4.7.2016
PE585.401v01-00
 
B8-0960/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om blindes adgang til kunstværker


Aldo Patriciello

Forslag til Europa-Parlamentet beslutning om blindes adgang til kunstværker  
B8-0960/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 26 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at Den Europæiske Union har forpligtet sig til at fjerne hindringer for handicappede personers deltagelse i kulturlivet;

B.  der henviser til, at blinde og svagtseende på grund af sansebarrierer dagligt står over for situationer, som gør det umuligt at udnytte de aktiviteter, der tilbydes de øvrige brugere;

C.  der henviser til, at blindskrift og modeller i reduceret målestok giver personer med synshandicap mulighed for at få et indtryk af kunstværker, da både punktskriften og de præcise gengivelser af værkerne i reduceret målestok gør det muligt at opfange selv små detaljer;

D.  der henviser til, at specialiserede guider på rundvisninger kan forklare kunstværkerne med hensyn til ikke blot deres stilistiske og ikonografiske aspekter, men også de følelser, som værkernes ophavsmænd har lagt i dem;

1.  anmoder Kommissionen om at stille forslag om, at alle museer skal have taktile værkpræsentationer og specialiserede guider, der kan hjælpe synshandicappede borgere med at kunne nyde kunstværkerne, der jo er beregnet til at blive beundret.

Juridisk meddelelse