RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 147kWORD 57k
4.7.2016
PE585.401v01-00
 
B8-0960/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


pimedate võimaluse kohta kunstiteoseid nautida


Aldo Patriciello

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek pimedate võimaluse kohta kunstiteoseid nautida   
B8-0960/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa põhiõiguste harta artiklit 26,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et Euroopa Liit on võtnud kohustuse kõrvaldada tõkked, mis takistavad puuetega isikutel kultuurielust osa saamast;

B.  arvestades, et pimedad ja nägemispuudega isikud puutuvad oma nägemispuude tõttu igapäevaselt kokku olukordadega, mis ei luba kasutada võimalusi, mida saavad kasutada ülejäänud inimesed;

C.  arvestades, et pimedate punktkiri (Braille kiri) ja vähendatud mõõtkavas mudelid võimaldavad nägemispuudega isikutel kunstiteostest osa saada, kuna Braille süsteem ja teaduslikud reproduktsioonid võimaldavad tajuda ka kõige väiksemaid detaile;

D.  arvestades, et giidiga ekskursiooni ajal võib eriväljaõppega giid anda teoste kohta selgitusi, keskendudes mitte ainult nende stiilile ja kujundusele, vaid ka kunstniku emotsioonidele ja tunnetele;

1.  palub komisjonil näha ette, et iga muuseum seaks sisse nn meeltega tajutavad marsruudid või koolitaks välja giidid, et aidata nägemispuudega isikutel imetlemist väärivatest kunstiteostest osa saada.

Õigusalane teave