PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 146kWORD 58k
4.7.2016
PE585.401v01-00
 
B8-0960/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


näkövammaisten kansalaisten mahdollisuudesta nauttia taideteoksista


Aldo Patriciello

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys näkövammaisten kansalaisten mahdollisuudesta nauttia taideteoksista  
B8-0960/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 26 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  toteaa, että unioni on sitoutunut poistamaan esteet, joita vammaiset henkilöt kohtaavat osallistuessaan kulttuurielämään;

B.  katsoo, että aistiensa esteiden vuoksi näkövammaiset kansalaiset joutuvat päivittäin tilanteisiin, jotka estävät heitä nauttimasta täysin mahdollisuuksista, jotka ovat muiden henkilöiden ulottuvilla;

C.  toteaa, että sokeainkirjoitus ja mallit mahdollistavat, että näkövammaiset henkilöt saavat käsityksen taideteoksesta sekä sokeainkirjoituksen että tieteellisen jäljennöksen kautta niin, että jopa pienten yksityiskohtien havaitseminen on mahdollista;

D.  toteaa, että erikoistuneet oppaat voivat kuvailla taideteoksen opastetun kierroksen aikana niin, että kuvailu ei rajoitu vain tyyliin ja vertailuun muihin teoksiin vaan myös tekijän taideteokselle antamaan tunnemaailmaan;

1.  pyytää komissiota varmistamaan, että kaikilla museoilla on käytössään näkövammaisten kulkuväyliä tai erikoistuneita oppaita, jotka auttavat näkövammaisia kansalaisia nauttimaan ihailtavaksi tarkoitettavista taideteoksista.

Oikeudellinen huomautus