PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 231kWORD 60k
4.7.2016
PE585.401v01-00
 
B8-0960/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o dostupnosti umjetničkih djela slijepim osobama


Aldo Patriciello

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o dostupnosti umjetničkih djela slijepim osobama   
B8-0960/2016

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir članak 26. Povelje Europske unije o temeljnim pravima,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da se Europska unija zalaže za uklanjanje prepreka koje osobama s invaliditetom onemogućuju da sudjeluju u kulturnom životu;

B.  budući da se slijepe i slabovidne osobe zbog perceptivnih prepreka na koje nailaze svakodnevno suočavaju sa situacijama koje im onemogućuju da potpuno iskoriste aktivnosti koje su na raspolaganju ostalim korisnicima;

C.  budući da Brailleovo pismo i makete omogućuju da se osobama s oštećenjem vida približi umjetničko djelo s obzirom na to da se i pomoću brajice kao sustava taktilnih oblika i pomoću preciznih umanjenih modela umjetničkih djela može opaziti i najmanji detalj;

D.  budući da specijalizirani vodiči tijekom stručnog vodstva mogu tumačiti ne samo stilske i slikovne elemente djela nego i emocije i osjećaje njegova autora;

1.  poziva Komisiju da svim muzejima osigura površine osjetljive na dodir ili specijalizirane vodiče kako bi se osobama s oštećenjem vida olakšao pristup umjetničkim djelima koja su i namijenjena tome da se u njima uživa.

Pravna napomena