PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 384kWORD 60k
4.7.2016
PE585.401v01-00
 
B8-0960/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl aklųjų galimybių susipažinti su meno kūriniais


Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl aklųjų galimybių susipažinti su meno kūriniais  
B8-0960/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 26 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi Europos Sąjunga yra įsipareigojusi panaikinti kliūtis, trukdančias neįgaliesiems dalyvauti kultūriniame gyvenime;

B.  kadangi aklieji arba silpnaregiai dėl savo sensorinio suvokimo kliūčių kasdien susiduria su situacijomis, dėl kurių jie negali visavertiškai dalyvauti veikloje, kurioje gali dalyvauti regintieji;

C.  kadangi Brailio raštas ir sumažinti modeliai sudaro sąlygas regos sutrikimų turintiems asmenims susipažinti su meno kūriniais, nes Brailio raštas ir natūralaus dydžio mokslinės reprodukcijos leidžia suvokti net mažiausias detales;

D.  kadangi specialūs gidai vizitų metu aiškina ne tik apie stilistinius ir ikonografinius meno kūrinių aspektus, bet ir apie menininko emocijas bei jausmus;

1.  ragina Komisiją užtikrinti, kad visuose muziejuose būtų rengiami lytimieji vizitai arba dirbtų specialūs gidai, kurie padėtų regos sutrikimų turintiems asmenims susipažinti su gėrėtis skirtais meno kūriniais.

Teisinis pranešimas