REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 382kWORD 60k
4.7.2016
PE585.401v01-00
 
B8-0960/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par mākslas darbu pieejamību akliem cilvēkiem


Aldo Patriciello

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par mākslas darbu pieejamību akliem cilvēkiem  
B8-0960/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 26. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā Eiropas Savienība ir apņēmusies likvidēt šķēršļus, kas neļauj cilvēkiem ar invaliditāti piedalīties kultūras dzīvē;

B.  tā kā pilsoņiem, kuri ir neredzīgi vai vājredzīgi, uztveres šķēršļu dēļ ikdienā nākas saskarties ar situācijām, kas neļauj pilnībā baudīt pasākumus, kuri pārējiem ir pieejami;

C.  tā kā Braila raksts un samazināta mēroga modeļi dod iespēju cilvēkiem ar redzes traucējumiem uztvert mākslas darbus, jo gan Braila punktu sistēma, gan precīza darbu reproducēšana mazākā mērogā dod iespēju uztvert arī sīkas detaļas;

D.  tā kā specializēti gidi apmeklējuma laikā var izskaidrot mākslas darbus ne tikai attiecībā uz tā stilistiskajiem un grafiskajiem aspektiem, bet mākslinieka emocijām un jūtām,

1.  aicina Komisiju paredzēt, ka katrā muzejā jābūt taktilām norādēm vai specializētiem gidiem, kuri var palīdzēt cilvēkiem ar invaliditāti izbaudīt apskatei izliktos mākslas darbus.

Juridisks paziņojums