MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PDF 388kWORD 60k
4.7.2016
PE585.401v01-00
 
B8-0960/2016

imressqa skont l-Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura


dwar l-apprezzament ta' xogħlijiet tal-arti minn ċittadini neqsin mid-dawl


Aldo Patriciello

Mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-apprezzament ta' xogħlijiet tal-arti minn ċittadini neqsin mid-dawl  
B8-0960/2016

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 26 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-Unjoni Ewropea impenjat ruħha li tneħħi l-ostakoli li jimpedixxu persuni b'diżabilità milli jipparteċipaw fil-ħajja kulturali;

B.  billi ċ-ċittadini li huma neqsin mid-dawl jew li jkollhom vista ferm ridotta, minħabba l-ostakli ta' perċezzjoni eżistenti, ta' kuljum jiffaċċjaw sitwazzjonijiet li jagħmluha impossibbli biex dawn jibbenefikaw b'mod sħiħ mill-attivitajiet li jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-utenti l-oħrajn;

C.  billi l-Braille u l-mudelli mċekkna jippermettu persuna b'diżabilità viżwali li tipperċepixxi x-xogħol tal-arti, billi kemm is-sistema tal-"casellini" kif ukoll ir-riproduzzjoni ta' xogħlijiet xjentifiċi mċekkna jippermettu li persuna tipperċepixxi wkoll dettalji żgħar;

D.  billi l-gwidi speċjalizzati matul iż-żjara jistgħu jispjegaw l-opra artistika mhux biss f'dak li għandu x'jaqsam mal-aspetti stilistiċi u ikonografiċi, imma jistgħu wkoll jitrasmettu l-emozzjoni u s-sentimenti ta' dak li ħoloq l-opra artistika;

1.  Jitlob lill-Kummissjoni tipprevedi li kull mużew ikollu itinerarji tridimensjonali jew gwidi speċjalizzati bil-ħsieb li dawn jgħinu liċ-ċittadini b'diżabilità viżwali japprezzaw xogħlijiet tal-arti maħsuba biex jiġu ammirati.

 

Avviż legali