ONTWERPRESOLUTIE
PDF 151kWORD 58k
4.7.2016
PE585.401v01-00
 
B8-0960/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de toegang van blinden tot kunstwerken


Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de toegang van blinden tot kunstwerken  
B8-0960/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 26 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de Europese Unie ernaar streeft de belemmeringen weg te nemen voor het deelnemen van personen met een handicap aan het culturele leven;

B.  overwegende dat blinden en slechtzienden ten gevolge van visuele belemmeringen, dagelijks geconfronteerd worden met situaties waarin het onmogelijk is ten volle te genieten van de activiteiten die aan overige gebruikers ter beschikking worden gesteld;

C.  overwegende dat braille en schaalmodellen aan personen met een visuele beperking de mogelijkheid bieden een kunstwerk waar te nemen, omdat zowel via het brailleschrift als de wetenschappelijke weergave op schaal van kunstwerken ook kleine details kunnen worden waargenomen;

D.  overwegende dat gespecialiseerde gidsen tijdens rondleidingen een kunstwerk kunnen uitleggen niet alleen voor wat betreft de stilistische en iconografische aspecten, maar ook wat betreft de emoties die een werk oproept;

1.  verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat in elk museum tastbare trajecten of gespecialiseerde gidsen voorhanden zijn die burgers met een visuele beperking in staat stellen te genieten van kunstwerken, die er zijn om bewonderd te worden.

Juridische mededeling