PROJEKT REZOLUCJI
PDF 308kWORD 60k
4.7.2016
PE585.401v01-00
 
B8-0960/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie poznawania dzieł sztuki przez osoby niewidome


Aldo Patriciello

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie poznawania dzieł sztuki przez osoby niewidome  
B8-0960/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 26 Karty praw podstawowych,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Unia Europejska jest zaangażowana w usuwanie barier utrudniających udział w życiu kulturalnym osobom niepełnosprawnym;

B.  mając na uwadze, że z powodu istniejących barier w postrzeganiu osoby niewidome lub niedowidzące muszą codziennie borykać się z sytuacjami, które uniemożliwiają im pełny udział w wydarzeniach proponowanych pozostałym użytkownikom;

C.  mając na uwadze, że pismo Braille'a i modele w skali umożliwiają osobie z dysfunkcją wzroku poznanie dzieła sztuki, o ile system reprodukcji wypukłodrukowych i reprodukcja naukowa dzieł sztuki w skali pozwalają na poznanie nawet drobnych szczegółów;

D.  mając na uwadze, że wyspecjalizowani przewodnicy mogą objaśniać dzieło w czasie zwiedzania z przewodnikiem w odniesieniu nie tylko do aspektów stylistycznych i ikonograficznych, lecz także do emocji i odczuć autora;

1.  zwraca się do Komisji o zadbanie, aby każde muzeum opracowało trasy dotykowe lub specjalistyczne przewodniki mające pomóc osobom niepełnosprawnym wzrokowo w poznawaniu dzieł sztuki.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności