PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 376kWORD 61k
4.7.2016
PE585.401v01-00
 
B8-0960/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la posibilitatea cetățenilor nevăzători de a se bucura de operele de artă


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la posibilitatea cetățenilor nevăzători de a se bucura de operele de artă  
B8-0960/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 26 din Carta drepturilor fundamentale a UE,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Uniunea Europeană se angajează să elimine obstacolele care împiedică participarea la viața culturală a persoanelor cu dizabilități;

B.  întrucât, din cauza obstacolelor existente, cetățenii nevăzători sau cu deficiențe de vedere se confruntă în fiecare zi cu situații în care le este imposibil să se bucure pe deplin de activitățile puse la dispoziție de ceilalți utilizatori;

C.  întrucât sistemul Braille și modelele la scară care le permit persoanelor cu dizabilități vizuale să perceapă operele de artă, deoarece atât sistemele asistive, cât și reproducerea științifică la scară a operelor permit inclusiv perceperea detaliilor mici;

D.  întrucât ghizii specializați pot explica operele în cursul vizitelor cu însoțitor în numai în ceea ce priește aspectele lor stilistice și iconografice, ci și emoțiile și sentimentele creatorului;

1.  îi solicită Comisiei să dispună ca orice muzeu să se doteze cu parcursuri tactile sau ghizi specializați, care să-i ajute pe cetățenii cu dizabilități vizuale să se bucure de operele de artă menite să fie admirate.

Notă juridică