NÁVRH UZNESENIA
PDF 312kWORD 60k
4.7.2016
PE585.401v01-00
 
B8-0960/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o využiteľnosti umeleckých diel pre nevidiace osoby


Aldo Patriciello

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o využiteľnosti umeleckých diel pre nevidiace osoby  
B8-0960/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 26 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európska únia sa zaviazala k odstráneniu prekážok obmedzujúcich účasť osôb so zdravotným postihnutím na kultúrnom živote;

B.  keďže nevidiace osoby alebo osoby so zrakovým postihnutím musia v dôsledku daných prekážok vnímania denne čeliť situáciám, ktoré im znemožňujú naplno sa venovať činnostiam dostupným ostatným používateľom;

C.  keďže Braillovo písmo a zmenšené modely umožňujú osobe so zrakovým postihnutím, aby vnímala umelecké diela, pretože systém modelov, ako aj zmenšená vedecká reprodukcia umožňujú vnímať aj tie najmenšie detaily;

D.  keďže špecializovaní sprievodcovia môžu počas prehliadky so sprievodom podať výklad k dielam nielen zo štylistického a ikonografického hľadiska, ale aj z hľadiska emócií a pocitov tých, ktorí ich vytvorili;

1.  žiada Komisiu, aby zabezpečila vybavenie každého múzea trasami pre vnímanie hmatom alebo špecializovanými sprievodcami zameranými na pomoc osobám so zrakovým postihnutím pri využívaní umeleckých diel, ktoré sú určené na obdiv.

Právne oznámenie