PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 321kWORD 60k
4.7.2016
PE585.401v01-00
 
B8-0960/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o omogočanju slepim državljanom, da uživajo v umetniških delih


Aldo Patriciello

B8‑0960/2016 Predlog resolucije Evropskega parlamenta o omogočanju slepim državljanom, da uživajo v umetniških delih  

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 26 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker si Evropska unija prizadeva odpraviti ovire, ki invalidnim osebam preprečujejo sodelovanje v kulturnem življenju;

B.  ker se slepi in slabovidni državljani zaradi težav pri zaznavanju vsak dan soočajo z razmerami, ki jim onemogočajo, da bi v celoti izkoristili dejavnosti, ki so na voljo ostalim uporabnikom;

C.  ker Braillova pisava in pomanjšani modeli osebam z okvarami vida omogočajo zaznavo umetniškega dela, saj tako sistem postaj kot pomanjšana znanstvena reprodukcija del omogočata tudi zaznavo podrobnosti;

D.  ker specializirani vodiči med vodenim ogledom lahko razložijo umetniško delo ne le s stilističnega in ikonografskega vidika, temveč tudi z vidika čustev in občutij njihovega avtorja;

1.  poziva Komisijo, naj poskrbi, da bo vsak muzej opremljen s čutnimi potmi ali bo imel specializirane vodiče, ki bodo državljanom z okvarami vida pomagali, da bodo lahko uživali v umetniških delih, ki so na ogled.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov