MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PDF 391kWORD 61k
5.7.2016
PE585.408v01-00
 
B8-0967/2016

imressqa skont l-Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura


dwar il-prodotti farmaċewtiċi innovattivi


Isabella Adinolfi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-prodotti farmaċewtiċi innovattivi  
B8-0967/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi ċ-ċittadini Ewropej kollha għandu jkollhom garanzija ta' aċċess kemm għall-mediċini essenzjali kif ukoll għall-hekk imsejħa prodotti farmaċewtiċi innovattivi b'effett terapewtiku akbar għat-trattament ta' ċertu mard;

B.  billi, minkejja li l-Artikolu 168 tat-TFUE jindika li fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-politiki u l-attivitajiet tal-Unjoni kollha huwa garantit livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem, l-aċċess għal dawn il-prodotti farmaċewtiċi, bħal dawk għat-trattament tal-epatite C, huwa tabilħaqq diskriminatorju minħabba l-prezz għoli tagħhom;

C.  billi dan l-aħħar il-Kunsill Ewropew stieden lill-Istati Membri biex isaħħu l-programmi ta' kooperazzjoni u l-inizjattivi eżistenti bil-għan li jindirizzaw is-sitwazzjoni tan-nuqqas ta' disponibbiltà tal-mediċini u l-fallimenti fis-suq;

D.  billi, skont l-Artikolu 3 tat-TFUE, l-Unjoni għandha kompetenza esklużiva fir-rigward tar-regoli ta' kompetizzjoni meħtieġa għall-funzjonament tas-suq intern;

E.  billi fl-Italja t-tnaqqis fin-nefqa fil-qasam tas-saħħa pubblika wassal biex jiżdied l-għadd ta' ċittadini li ma jfittxux kura minħabba nuqqas ta' riżorsi ekonomiċi;

1.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa miżuri li jiggarantixxu aċċess indiskriminat għall-prodotti farmaċewtiċi innovattivi kollha għaċ-ċittadini Ewropej.

Avviż legali