NÁVRH UZNESENIA
PDF 229kWORD 61k
11.7.2016
PE585.410v01-00
 
B8-0969/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


k stanoveniu rámca pre prechod bývalých európskych komisárov do súkromného sektora


Bernard Monot

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu k stanoveniu rámca pre prechod bývalých európskych komisárov do súkromného sektora  
B8-0969/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže z 28 členov druhej Barrosovej Komisie najmenej desať členov v súčasnosti zastáva funkcie v súkromnom sektore,

 

B.  keďže sám pán Barroso sa pripojil k banke Goldman Sachs, ktorá stojí za falšovaním gréckeho účtovníctva v roku 2001 a spája sa so škandálom subprime hypoték,

 

C.  keďže mnohé členské štáty zaviedli postupy na kontrolu konfliktu záujmov úradníkov a politikov, aby nemohli pracovať pre spoločnosti, nad ktorými mali právomoc,

 

1.  konštatuje, že príliš veľa európskych komisárov sa po skončení svojich funkcií v rámci inštitúcií pridáva k súkromným lobistom, priemyslu alebo k bankám,

 

2.  potvrdzuje nevyhnutnosť uplatňovať oveľa prísnejšie etické pravidlá v tejto oblasti, aby Komisia išla príkladom,

 

3.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali potrebné právne úpravy na zákaz alebo obmedzenie prechodu európskych komisárov do súkromnej sféry, vrátane stanovenia lehôt, ako aj na kontrolu celkovej úrovne ich odmeňovania.

Právne oznámenie