PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 452kWORD 48k
7.9.2016
PE589.571v01-00
 
B8-0984/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl Europos istorijos namų


Dominique BILDE

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl Europos istorijos namų  
B8-0984/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi Europos istorijos namų kūrimas bus kainavęs 56 mln. EUR, o jų veiklos išlaidos sieks apie 12 mln. EUR per metus;

B.  kadangi pažymima, kad parodos pasakojimas prasidės tik XIX a. ir pirmiausia apims svarbius XX a. įvykius, ypatingą dėmesį skiriant šiandienos Europą suformavusiam Europos integracijos procesui; kadangi šis pasakojimas nebus „nacionalinių istorijų suma“, taigi nebus kalbama apie tai, kas sudaro tikrąjį Europos pagrindą, pvz., apie iš senovės Graikijos paveldėtą demokratiją, romėnų teisę ir viduramžių krikščionybę;

C.  kadangi šis projektas pristatomas kaip Europos integracijos propagandos priemonė;

D.  kadangi Sąjungoje įgyvendinama griežto taupymo politika, reikalaujanti didelių pastangų iš Europos gyventojų;

1.  ragina Komisiją ir Parlamentą svarstyti galimybę nutraukti šio muziejaus veiklą arba pertvarkyti jį į Europos valstybių istorijos muziejų, kuriame būtų įvertintas mūsų bendras kultūros ir istorijos paveldas (senovės Graikija ir Roma, krikščionybė ir t. t.), o dėmesys pirmiausia skiriamas tautinei istorijai ir tradicijoms;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai ir valstybėms narėms.

Teisinis pranešimas