PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 149kWORD 46k
7.5.2016
PE589.575v01-00
 
B8-0988/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


kestävän elintarviketuotannon kehittämisestä ja edistämisestä


Dominique Bilde

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys kestävän elintarviketuotannon kehittämisestä ja edistämisestä  
B8-0988/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että maatalouden tuotantomalleilla on merkittäviä vaikutuksia kansalaisten terveyteen ja hyvinvointiin, ekosysteemeihin ja ilmastonmuutokseen;

B.  ottaa huomioon, että FAOn mukaan noin kolme neljäsosaa maatalouden geeniperimän monimuotoisuudesta katosi viime vuosisadalla;

C.  ottaa huomioon, että luomu-, lähi- ja kausituotteiden kysyntä lisääntyy jatkuvasti;

1.  pyytää komissiota suosimaan YMP:n puitteissa hyviä maatalouskäytäntöjä ja kannustamaan pientuottajia kestävään ja luontoa kunnioittavaan elintarviketuotantoon ilman muuntogeenisiä organismeja;

2.  pyytää komissiota sitoutumaan kasvi- ja eläinresurssien kestävään hallinnointiin, jotta vältetään ympäristölle haitallinen liikakäyttö, joka ei edistä laadukasta taloudellista ja sosiaalista kehystä;

3.  pyytää komissiota ja jäsenvaltioita huolehtimaan, että luomutuotteista eivät hintasyistä voi nauttia ainoastaan sosiaalisesti etuoikeutetut väestönosat;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle ja jäsenvaltioille.

Oikeudellinen huomautus